This wiki is closed and NOT maintained! The up-to-date PPI wiki can be found at https://wiki.pp-international.net

<

Difference between revisions of "Pirate Party of Norway"

From pp International
Jump to: navigation, search
m (Changed official abbreviation)
m (Changed official abbreviation in main text)
Line 49: Line 49:
 
|}
 
|}
  
The '''Piratpartiet Norge''' (official abbrevation: '''PpN''') is the norwegian pirateparty
+
The '''Piratpartiet Norge''' (official abbrevation: '''PIR''') is the Pirate Party of Norway.
  
 
= Status =
 
= Status =

Revision as of 12:46, 23 April 2014

partyinformation
Name (abreviation): Piratpartiet Norge (PIR)
Country: Norway
Status: aktiv
Founded: 01.01.2006
Registered: dd.mm.yyyy
Foundingplace: Trondheim
Slogan: Breddedemokrati
Chairman: -
Vice-President: -
Treasurer :  ???
Secretary General:  ???
Political Secretary:  ???
International Coordinator:  ???
Members:  ???(dd.mm.yyyy)
Percentage of women: ~??% Percent (dd.mm.yyyy
Campaign finance:  ???€ (2007)
Subdivision:
 ??? province organisations
 ??? local associations
Headquarters: Piratpartiet Norge
Oslo
phone: +????????
eMail: post@piratpartiet.no

The Piratpartiet Norge (official abbrevation: PIR) is the Pirate Party of Norway.

Status

As of May 2012 a group of people are trying to revive the pirate party in Norway.

16th of June 2012 the first official assembly was arranged in Trondheim with online participants via Mumble. The participant agreed on the core program, how to organize liquid democracy within the party organisation. The strategy for how to collect 5,000 signatures before the end of 2012 was also agreed upon by the participants.

With 1,325 members of the Facebook group "Piratpartiet Norge" [1] we feel optimistic about the prospect of succeeding in this. The official Twitter account has 1,564 followers. [2]

The primary goal is to collect 5,000 signatures in order to become registered as a political party. As of 23rd of October the count is approximately 3,000, more than 800 collected between 15th and 23rd of October 2012.

Organisation

Achivements

Plans

Program

Currently the core program is organised in five columns [3]

---Prinsippprogram V.0.1--- 2006

Innledning Vi ønsker å endre den globale lovstiftelsen for å gagne det fremvoksende informasjonssamfunnet som preges av mangfold og åpenhet. Dette skal gjøres ved å kreve økt respekt for det norske folks integritet og privatliv, samt en reform av immaterialretten(åndsretten).

Piratpartiets verdigrunnlag bygger på tre grunnleggende verdier:

1. Den personlige integritet må beskyttes.

2. Kulturen må slippes fri.

3. Patent og private monopol er skadelig for samfunnet og må fjernes.

Patent og private monopol skadar samfunnet Patenter har mange skadelige efferkter på samfunnet. Medicinpatenter bærer skylden for at mennesker dør av sykdommer som de skulle hatt råd til å behandle med legemidler om ikke disse var patentert av store legemiddel produsenter i den vestlige verden.

Weblinks

http://www.Piratpartiet.no - http://wiki.piratpartiet.no

Restore

http://www.piratpartiet.biz/?page_id=23 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=39 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=21 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=4 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=166 [chat]