This wiki is closed and NOT maintained! The up-to-date PPI wiki can be found at https://wiki.pp-international.net

<

Pirate Party of Norway

From pp International
Revision as of 02:08, 18 September 2009 by Andreas P (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
partyinformation
Name (abreviation): Piratpartiet Norge (PP)
Country: Norway
Status: aktiv
Founded: 01.01.2006
Registered: dd.mm.yyyy
Foundingplace:  ???
Slogan:  ???
Chairman: -
Vice-President: -
Treasurer :  ???
Secretary General:  ???
Political Secretary:  ???
International Coordinator:  ???
Members:  ???(dd.mm.yyyy)
Percentage of women: ~??% Percent (dd.mm.yyyy
Campaign finance:  ???€ (2007)
Subdivision:
 ??? province organisations
 ??? local associations
Headquarters: Piratpartiet Norge
 ???

??? City<
-

phone: +????????
eMail:  ???@???.??

The Piratpartiet Norge (official abbrevation: PP) is the norwegian pirateparty

Status

Organisation

Achivements

Plans

Program

---Prinsippprogram V.0.1---

Innledning Vi ønsker å endre den globale lovstiftelsen for å gagne det fremvoksende informasjonssamfunnet som preges av mangfold og åpenhet. Dette skal gjøres ved å kreve økt respekt for det norske folks integritet og privatliv, samt en reform av immaterialretten(åndsretten).

Piratpartiets verdigrunnlag bygger på tre grunnleggende verdier:

1. Den personlige integritet må beskyttes.

2. Kulturen må slippes fri.

3. Patent og private monopol er skadelig for samfunnet og må fjernes.

Patent og private monopol skadar samfunnet Patenter har mange skadelige efferkter på samfunnet. Medicinpatenter bærer skylden for at mennesker dør av sykdommer som de skulle hatt råd til å behandle med legemidler om ikke disse var patentert av store legemiddel produsenter i den vestlige verden.

Weblinks

Restore

http://www.piratpartiet.biz/?page_id=23 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=39 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=21 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=4 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=166 [chat]