This wiki is closed and NOT maintained! The up-to-date PPI wiki can be found at https://wiki.pp-international.net

<

Pirate Party of Norway

From pp International
Revision as of 21:50, 16 May 2012 by Smedegaard (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
partyinformation
Name (abreviation): Piratpartiet Norge (PP)
Country: Norway
Status: aktiv
Founded: 01.01.2006
Registered: dd.mm.yyyy
Foundingplace:  ???
Slogan:  ???
Chairman: -
Vice-President: -
Treasurer :  ???
Secretary General:  ???
Political Secretary:  ???
International Coordinator:  ???
Members:  ???(dd.mm.yyyy)
Percentage of women: ~??% Percent (dd.mm.yyyy
Campaign finance:  ???€ (2007)
Subdivision:
 ??? province organisations
 ??? local associations
Headquarters: Piratpartiet Norge
 ???

??? City<
-

phone: +????????
eMail:  ???@???.??

The Piratpartiet Norge (official abbrevation: PP) is the norwegian pirateparty

Status

As of May 2012 a group of people are trying to revive the pirate party in Norway. With 1026 members of the Facebook group "Piratpartiet Norge" we feel optimistic about the prospect of succeeding in this. The primary goal is to collect 5000 signatures in order to become registered as a political party.

Organisation

Achivements

Plans

Program

---Prinsippprogram V.0.1---

Innledning Vi ønsker å endre den globale lovstiftelsen for å gagne det fremvoksende informasjonssamfunnet som preges av mangfold og åpenhet. Dette skal gjøres ved å kreve økt respekt for det norske folks integritet og privatliv, samt en reform av immaterialretten(åndsretten).

Piratpartiets verdigrunnlag bygger på tre grunnleggende verdier:

1. Den personlige integritet må beskyttes.

2. Kulturen må slippes fri.

3. Patent og private monopol er skadelig for samfunnet og må fjernes.

Patent og private monopol skadar samfunnet Patenter har mange skadelige efferkter på samfunnet. Medicinpatenter bærer skylden for at mennesker dør av sykdommer som de skulle hatt råd til å behandle med legemidler om ikke disse var patentert av store legemiddel produsenter i den vestlige verden.

Weblinks

[1]

Restore

http://www.piratpartiet.biz/?page_id=23 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=39 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=21 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=4 http://www.piratpartiet.biz/?page_id=166 [chat]